1-AVÍS LEGAL

L’Ajuntament permet la reutilització dels continguts i de les dades sense cap mena de limitació temporal ni restricció, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i més enllà de les condicions bàsiques establertes en l’article 8 de la Llei 37/2007 sobre la reutilització de la informació del sector públic (citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data d’última actualització), i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.


2- RECOLLIDA DE DADES

“Les dades d’empreses no estan subjectes a la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Les dades de les persones representants recollides en aquest formulari s’utilitzaran únicament per a la prestació d’aquest servei.”