Per a l’execució d’aquest projecte, l’Ajuntament col·labora amb diferents empreses del territori:

HEMP ECO SYSTEMS
Vivers Ter
Eco Clay
Terram
Graf
Soltecnic