Per a l’execució d’aquest projecte, l’Ajuntament col·labora amb els agents més rellevants del territori en l’àmbit del sector de la construcció per conèixer les seves capacitats i aspiracions i per identificar oportunitats de col·laboració i cooperació per formular accions conjuntament.

ACTECIR- Ass. Catalana de Tècnics en Energia , Climatització i Refrigeració
API Girona - Col·legi i associació d’agents immobiliaris de Girona
COAC Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
CEDOM - Asociación española de domótica e inmótica
CAFGI - Col·legi d’Administradors de Finques de Girona
Col·legi Enginyers Tècnics i Industrials de Girona
CETIG - Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Delegació de Girona
ACCS - Associació Catalana de Construcció Sostenible
Gremi d'Instal·ladors de Girona
ITEC - Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya
Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona
Universitat de Girona- Departament d’Arquitectura i Enginyeria - Màster Bioconstrucció
SOM Energia SCCL
UEC - Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona
Projecte Greta - Recuperació i estudi de la tradició arquitectònica