• Vídeos

  VÍDEO: Jornada 6 – Sostenibilitat a l’arquitectura

  La stena jornada de Construcció Connectada va ser “Cicle de vida de la construcció i materials” i va tenir lloc el dilluns 30 d'octubre Sala d’Actes del Palau de la FIRA DE GIRONA, de 12:00 a 14:00 hores. Es van realitzar les següents ponències: Anàlisi del cicle de vida de la construcció. ...

 • Vídeos

  VÍDEO: Jornada 7 – Domòtica

  La stena jornada de Construcció Connectada va ser “Automatització i control d'habitatges i edificis per l'estalvi energètic i introducció de nous serveis” i va tenir lloc el dimarts 31 d'octubre Sala d’Actes del Palau de la FIRA DE GIRONA, de 12:00 a 14:00 hores. Es van realitzar les següents ponències: Presentació per ...

 • Vídeos

  VÍDEO: Jornada 5 – Avantatges en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent

  La cinquena jornada de Construcció Connectada va ser “Avantatges en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent” i va tenir lloc el dimarts 26 de setembre a la Sala Rafael Masó, Demarcació de Girona del COAC, de 18:00 a 20:30 hores. Es va dur a terme la presentació d'Informe dels avantatges ...

 • Residus - Normativa Normativa

  Residus

  Decret 89/2010 de gestió de residus Decret 89/2010 de gestió de residus – Decret pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), que regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels ...

 • Medi ambient - Normativa Normativa

  Medi ambient

  Llei 6/2009 Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes – Llei que vol garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l’aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius en el medi ambient i que aprova l’Administració de la ...

 • varis Normativa

  Normativa – Varis

  Llei 13/2014 d’accessibilitat Llei 13/2014 d’accessibilitat – Llei que estableix les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres ...

 • Energia - Normativa Normativa

  Energia

  RITE Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) - Reglament espanyol que regula tot el que és relatiu al disseny, la instal·lació i el manteniment de les instal·lacions de climatització (ventilació, calefacció i refrigeració) i de producció d’aigua calenta sanitària Reial Decret 900/2015 d’autoconsum Reial Decret 900/2015 d’autoconsum – Reial Decret que ...

 • Eficiència energètica - Normativa Normativa

  Eficiència energètica

  Directiva 2002/91/CE Directiva 2002/91/CE – Directiva europea de certificació d’eficiència energètica d’edificis Directiva 2010/31/UE Directiva 2010/31/UE - Directiva europea de certificació d’eficiència energètica d’edificis Reial decret 235/2013 Reial decret 235/2013 - Ordenament jurídic espanyol, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis Real Decret ...

 • Construcció - Normativa Normativa

  Construcció

  Codi Tècnic de l’Edificació Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) – Normativa d’àmbit estatal, que estableix les exigències que han de complir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat establerts en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE). Les exigències bàsiques de ...

 • Document síntesi de normativa relativa a la construcció sostenible Normativa

  Normativa relativa a la construcció sostenible

  Normativa Document síntesi de normativa relativa a la construcció sostenible. ...

 • Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic. Anglès Ajudes

  Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic. Anglès

  Convocatòria de subvencions en règim de concurrència no competitiva dins del programa del Pla de Barris del municipi d’Anglès destinades a finançar les obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos dins del Barri Antic d’Anglès. Convocatòria Bases Modificació ...

 • Ajuts per al foment d'activitats econòmiques i de rehabilitació d'edificis situats en llocs d'interès Històric-Patrimonial. Torroella de Montgrí Ajudes

  Ajuts per al foment d’activitats econòmiques i de rehabilitació d’edificis situats en llocs d’interès Històric-Patrimonial. Torroella de Montgrí

  Convocatòria de rehabilitació i restauració, enderroc i nova construcció, referents a obres majors i menors sobre immobles inclosos dins del nucli antic de Toroella de Montgrí i totes aquelles de rehabilitació de façanes de tot el terme municipal. Bases ...

 • Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Palau-Saverdera Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Palau-Saverdera

  Subvencions i ajuts per a fomentar la promoció d’obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos en el nucli de Palau-Saverdera, així com les masies del terme municipal. Bases ...

 • Subvencions i ajuts per a la rehabilitació de façanes. Navata Ajudes

  Subvencions i ajuts per a la rehabilitació de façanes. Navata

  Subvencions i ajuts per a fomentar la promoció d’obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos en el nucli de Navata, així com les masies del terme municipal. Bases ...

 • Subvencions per a obres de rehabilitació i pintat de façanes. Llers Ajudes

  Subvencions per a obres de rehabilitació i pintat de façanes. Llers

  Subvencions i ajuts per fomentar la promoció d’obres de rehabilitació de façanes dels edificis inclosos en el municipi de Llers. Inclou la rehabilitació, restauració, reforma i pintura de façandes dels edificis amb antiguitat superior a 20 anys. Bases ...

 • Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Verges Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Verges

  Subvencions encaminades a promoure i fomentar actuacions de rehabilitació de les façanes dels edificis del terme municipal de Verges. Bases ...

 • Ajuts per fomentar la rehabilitació d’edificis i de façanes. Cassà de la Selva Ajudes

  Ajuts per fomentar la rehabilitació d’edificis i de façanes. Cassà de la Selva

  Ajuts econòmics per a fomentar la promoció d’obres de rehabilitació edificis inclosos en el Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de Cassà de la Selva, els ubicats en la zona del nucli antic, els “masos” amb una antiguitat superior als 80 anys, i les obres de rehabilitació de qualsevol edifici situat al ...

 • Subvencions per la rehabilitació dels edificis de barri vell i supressió de barreres arquitectòniques. Sant Joan les Fonts Ajudes

  Subvencions per la rehabilitació dels edificis de barri vell i supressió de barreres arquitectòniques. Sant Joan les Fonts

  Subvencions pròpies per a incentivar la rehabilitació dels edificis de l'àmbit del Pla Especial del Barri Vell dins el municipi de sant joan les fonts, i la supressió de barreres arquitectòniques a la totalitat del municipi. Bases ...

 • Ajuts per a la rehabilitació dels edificis inclosos en l'àmbit del Pla especial del nucli antic. La Bisbal d’Empordà Ajudes

  Ajuts per a la rehabilitació dels edificis inclosos en l’àmbit del Pla especial del nucli antic. La Bisbal d’Empordà

  Et passo enllaços a la convocatòria i a les bases dels ajuts. Concessió d’ajuts econòmics encaminats a promoure i fomentar actuacions de rehabilitació i restauració dels edificis inclosos al Pla Especial del Nucli Antic de la Bisbal d’Empordà. Bases ...

 • Subvencions per a la rehabilitació d'immobles a la Vila Vella. Sant Joan de les Abadesses Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació d’immobles a la Vila Vella. Sant Joan de les Abadesses

  Les subvencions tenen com a objecte contribuir al finançament de la rehabilitació d’immobles a Sant Joan de les Abadesses. L’ajuda comprèn la rehabilitació de façanes, cobertes i instal·lacions comunitàries com a ajuts complementaris als ajuts ordinaris del Dpt. de Medi Ambient i Habitatge, i la rehabilitació d’elements de façanes i ...

 • Subvencions per a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats econòmiques dins el terme municipal. Cassà de la Selva Ajudes

  Subvencions per a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats econòmiques dins el terme municipal. Cassà de la Selva

  Les subvencions tenen com a objecte contribuir al finançament de la implantació de noves activitats i d’accions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i/o conservació destinats a activitats econòmiques dins el terme municipal de Cassà de la Selva. Convocatòria ...

 • Ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la pintura de façanes. Espolla Ajudes

  Ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la pintura de façanes. Espolla

  Convocatòria pública per a la sol·licitud d’ajuts individuals de suport als propietaris d’Espolla, per a la pintura de les seves façanes, per a l’any 2017, entesa aquesta com aquell parament exterior d’un edifici visible des de la via pública. Bases i convocatòria ...

 • Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Palamós Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Palamós

  Subvenció per a la rehabilitació de façanes d’edificis del municipi de Palamós. Ajut de fins al 50% del cost d’execució de les actuacions subvencionables i fins al 100% de l’import de la taxa per a la tramitació d’obres, taxa d’ocupació i impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Convocatòria Bases ...

 • Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Calonge Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Calonge

  Subvencions encaminades a promoure i fomentar actuacions de rehabilitació de façanes dels edificis del terme municipal de Calonge. S’entenen per façanes tots el paraments verticals que delimiten externament l’edificació manifestament visibles des de la via púbica. S’inclouen les parets mitgeres que de manera forçosa i permanentment hagin de quedar al ...

 • Subvencions per a la rehabilitació d'edificis de l'àmbit d'intervenció Zona Sauleda. Palafrugell Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació d’edificis de l’àmbit d’intervenció Zona Sauleda. Palafrugell

  Subvenció per a la millora i rehabilitació d’elements col·lectius dels edificis de la Zona Sauleda de Palafrugell en el percentatge que no cobreixin els ajuts d’altres organismes, fins a arribar a un màxim del 100% del cost total de l’obra (incloses les despeses de redacció de projecte i direcció d’obra). ...

 • Ajudes

  Subvencions per a la restauració i rehabilitació de façanes d’immobles. Banyoles

  Convocatòria d’ajuts per a la restauració i rehabilitació de façanes d’immobles que comprèn la subvenció de les despeses derivades de la realització d’obres de restauració, rehabilitació i/o millora de les condicions d’ús, seguretat o estètica de les façanes dels edificis destinats majoritàriament a ús residencial i habitatges privats subvencionables. Convocatòria ...

 • Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars. Salt

  Subvencions per a les actuacions en matèria de rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt per a l’exercici 2017. Aquesta convocatòria comprèn tres línies d’ajuts: Redacció dels informes ITE, Sistemes de seguretat i Reformes i instal·lacions diverses, i té com a objectiu millorar les condicions de ...

 • Subvencions per a la rehabilitació de façanes i per a la renovació de finestres i obertures exteriors d’edificis per a l’eficiència energètica Ajudes

  Subvencions per a la rehabilitació de façanes i per a la renovació de finestres i obertures exteriors d’edificis per a l’eficiència energètica

  La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant, ha aprovat les bases de subvencions per a la rehabilitació de façanes i per a la renovació de finestres i obertures exteriors d’edificis per a l’eficiència energètica. Subvenció ...

 • Casos reals

  Base de dades de Casos Reals

  Pots descarregar-te la legislació sobre els objectius dels anomenats edificis de consum d’energia fent clic al següent botó: Casos reals Base de dades d'edificis exemplars que han estat construïts amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica sota una perspectiva de cicle de vida. Cada edifici és descrit mitjançant una completa ...

 • Eines per a Professionals

  Calculadores

  Calculadora d’emissions de gasos d emissions amb efecte hivernacle (GEH) Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis Mapa de mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica Emissions de materials de construcció ...

 • Eines per a Professionals

  Directori productes reciclats

  Xarxa de la Agència de Residus de Catalunya per a la compra de productes reciclats. Tant si fabriqueu o distribuïu productes com si necessiteu comprar-los. Directori ...

 • Eines per a Consumidors

  Directori d’empreses per materials de referència

  Directori A continuació es fa un petit recull d’empreses que treballen amb materials sostenibles. Algunes de les empreses que es recomanen participen activament al màster de Bioconstrucció i Ecoarquitectura de la Universitat de Girona. Aquestes han mostrat el seu consentiment per formar part de la llista. La llista pretén ser ...

 • Eines per a Consumidors

  Calculadores

  Calculadora d’emissions Xunbon Clima Carbon Foot Print Appspe. Mesurador de sostenibilitat Allcot Group Calculadora de vehicle eficient Simulador de mesures de rehabilitació energètica d’edificis Mapa de mesures per a l’estalvi i l’eficiència energètica Calculadora de carboni Cercador de certificats d’eficiència energètica d’edificis ...

 • Directori de productes sostenibles Eines per a Consumidors

  Directori de productes sostenibles

  Directori de productes sostenibles de la Agenda de la Construcció Sostenible Directori ...

 • Joc per aprendre a estalviar energia a casa Eines per a Consumidors

  Joc per aprendre a estalviar energia a casa

  Com adoptar hàbits més racionals i triar instal·lacions i electrodomèstics més eficients per estalviar energia. Vols aprendre a fer un bon us de l’energia a casa? JOC ...

 • Casos reals

  Rehabilitació del centre cívic de Barcelona, Cristalerías Planell

  Pots descarregar-te el projecte de “Rehabilitació del centre cívic de Barcelona, Cristalerías Planell” fent clic al següent botó: Rehabilitació del centre cívic de Barcelona, Cristalerías Planell Es tracta d’un equipament públic destinat a incloure un centre de formació d’adults (una seu del Consorci per a la Normalització Lingüística) i un ...

 • Casos reals

  Reforma d’un comerç: Llagurt

  Pots descarregar-te el projecte de “Reforma d’un comerç: Llagurt ” fent clic al següent botó: Reforma d’un comerç: Llagurt Llagurt és la iogurteria líder a l’àmbit català amb un concepte diferencial de producte d’alta qualitat, saludable i que vol promocionar molt més la proximitat, la terra catalana i l’ecologia. Aquest ...

 • Casos reals

  Reforma i ampliació de l’hostal Empúries

  Pots descarregar-te el projecte de “Reforma i ampliació de l’hostal Empúries” fent clic al següent botó: Reforma i ampliació de l’hostal Empúries L’ampliació de l’hotel va ser pensada des del primer moment amb la idea d’obtenir la certificació LEED, aleshores tot el procés de disseny s’ha desenvolupat amb la necessitat ...

 • Casos reals

  Construcció d’oficines d’enginyeria ESPAI ZERO

  Pots descarregar-te el projecte de “Construcció d’oficines d’enginyeria ESPAI ZERO ” fent clic al següent botó: Construcció d’oficines d’enginyeria ESPAI ZERO Wattia Innova, SL és una empresa de serveis energètics que proposa solucions innovadores per dotar els projectes d’una combinació d’energies renovables, mètodes d’eficiència energètica i sistemes d’automatització, monitoratge i ...

 • Casos reals

  RESIDENCIAL – Edifici INCOVI Jaume I

  Pots descarregar-te el projecte de “Rehabilitació d’un edifici plurifamiliar residencial a la Gran Via de Jaume I (Girona)” fent clic al següent botó: Edifici INCOVI Jaume I L’edifici situat a la Gran Via de Jaume I, 67, just al centre de la ciutat, és el primer edifici urbà rehabilitat amb ...

 • Ajudes

  Subvencions per a l’adquisició de bateries

  Subvencions per a l’adquisició de bateries Línia d’ajuts per a la instal·lació de bateries que permetin convertir els sostres i terrats dels habitatges en la seva principal font d’energia. El departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), destinarà 360.000 euros a facilitar que les famílies i ...

 • Destacats

  Avantatges de la construcció sostenible

  Els avantatges de construir de manera sostenible són visibles en l’economia, la salut, la productivitat i l’eficiència i conseqüentment té efectes en la preservació del medi ambient i els seus recursos, així com en la responsabilitat social i cultural.Els edificis consumeixen vora:el 40% de la nostra energiael 30% de les ...

 • Temari de Cursos

  Capacitació instal·lacions sostenibles i consum responsable

  Us deixem les imatges de la "Capacitació instal·lacions sostenibles i consum responsable", així com el temari. TEMARI Auditories energètiques Domòtica i il·luminació Pràctiques il·luminació Presentació curs i classes Punt RVE Taller electricitat i domòtica Taller il·luminació leds PRL electricitat Taller REBT domòtica Visita Instal Fotovoltaica ...

 • Temari de Cursos

  Capacitació construcció sostenible i eficient

  Us deixem les imatges de la Capacitació professionalitzadora edificació sostenible i intel·ligent, així com el temari. TEMARI ...

 • Vídeos

  VÍDEO: Jornada 4 – Sistemes sostenibles de climatització i ventilació

  La quarta jornada de Construcció Connectada va ser “Sistemes sostenibles de climatització i ventilació” i va tenir lloc el dimarts 20 de juny a la Seu del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona CETIG, de 9:30 a 13:30 hores. Els sistemes de climatització suposen un 39 % del consum ...

 • informe “Avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent Informes

  Informe “Avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent”

  Pots descarregar-te l'Informe “Avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent” fent clic al següent botó: INFORME L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, acompanyada de la representant de l’Associació Catalana de Construcció Sostenible, Anna Muset, i de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, ...

 • Vídeos

  VÍDEO: Jornada 3 – Autoconsum fotovoltaic i la seva integració a la llar

  El passat 16 de maig , dins el projecte Construcció Connectada propulsat per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona s’ha celebrat la jornada “Autoconsum fotovoltaic i la seva integració a la llar”, a la seu de la demarcació de Girona d’Enginyers Industrials i amb la seva col·laboració. L’acte ...

 • Model Nzeb1 Rehabilitació Energètica - Taula rodona Vídeos

  VÍDEO: Jornada 2 – Model Nzeb i rehabilitació energètica

  La segona jornada de Construcció Connectada va ser el  “Model nzeb i rehabilitació energètica” i va tenir lloc a la Sala Polivalent del Centre Cultural de la Mercè. La Unió Europea, per la seva implicació als acords de Kyoto sobre les mesures contra el canvi climàtic, ha promulgat directius per afavorir ...

 • Jornada 1 – Sostenibilitat en edificis residencials Vídeos

  VÍDEOS: Jornada 1 – Sostenibilitat en edificis residencials

  La jornada sobre "Sostenibilitat en edificis residencials" tractà el tema de les certificacions medioambientals, centrant-se amb la certificació ECO8 , que ha estat desenvolupada des de l’ACCS, Associació Catalana de Construcció Sostenible. Es presentà del primer edificia ECO8 de Girona. Model de certificació ECO8 Antoni Márquez Briones - President d’Associació Catalana de Construcció ...