Entra en vigor el nou reglament europeu sobre l’etiquetat Energètic

El passat dia 1 d’agost va entrar en vigor el nou Reglament (UE) 2017/1369 de 4 de juliol de 2017, pel qual s’estableix un nou marc per a l’etiquetat energètic i es deroga la Directiva 2010/30/UE.

Aquesta nova norma sobre etiquetat energètic, on l’eficiència energètica és l’eix principal, permetrà als usuaris i consumidors, prendre decisions en relació al consum energètic de tots els productes relacionats amb l’energia.

Havent avaluat l’eficàcia de la Directiva 2010/30/UE del Parlament Europeu i del Consell, la Comissió va posar de manifest la necessitat d’actualitzar aquest marc per a millorar la seva eficàcia i substituir aquesta norma per un reglament. El nou reglament manté l’àmbit d’aplicació de l’anterior norma, però modifica i reforça algunes de les seves disposicions, tenint en compte l’avanç tecnològic dels darrers anys quan a eficiència energètica dels productes. Val a dir, que en base a això, el reglament inclou el reescalat de totes les etiquetes vers únicament les categories de la A a la G, per evitar les actuals A+, i superiors, i aprofitar-ho per què la diferència de consum entre una categoria i la següent sigui uniforme en tota l’escala de categories.

La millora de l’eficiència energètica dels productes relacionats amb l’energia arran de la capacitat del client de decidir amb coneixement de causa, beneficia l’economia dels països de la UE, redueix la seva demanda energètica, i permet als clients estalvis en la factura energètica. A més a més, aquesta mesura contribueix a la innovació i a la inversió en eficiència energètica, i permet a les indústries capdavanteres en Ecodisseny ser més competitives que la resta.

Deixa el teu comentari