Directori d’empreses per materials de referència

A continuació es fa un petit recull d’empreses que treballen amb materials sostenibles. Algunes de les empreses que es recomanen participen activament al màster de Bioconstrucció i Ecoarquitectura de la Universitat de Girona. Aquestes han mostrat el seu consentiment per formar part de la llista.

La llista pretén ser ampliada en el futur i possibilitar que altres mestres artesans, empreses i distribuïdores de Girona puguin adherir-s’hi per posar-se  a l’abast de tothom.

Una empresa sostenible és aquella que manté l’equilibri entre els factors econòmics, socials i mediambiental, i per tant és capaç de generar valor econòmic però també mediambiental i social tant a curt com a llarg termini, i alhora contribueix de manera activa al benestar i el progrés de la societat en què es desenvolupa. Parlar de responsabilitat empresarial ens porta inevitablement a la RSE (Responsabilitat Social Corporativa), que no està reservada a l’àmbit de grans empreses i multinacionals, sinó que professionals i petits empresaris poden incorporar-hi les seves estratègies. Aquests principis van més enllà de la generació de reputació i màrqueting: es tracta d’una responsabilitat enfront d’una societat que opera, participa i afecta igual a grans i petits. Per tant, no està determinada per la nostra capacitat econòmica com a empresaris i s’hi pot participar des de molts àmbits.

Es recomana fer una petita recerca, consultar altres professionals, gent de confiança o utilitzar les tecnologies i veure com aquesta empresa es defineix.