Ajuts econòmics, de caràcter individual, per a la pintura de façanes. Espolla

Convocatòria pública per a la sol·licitud d’ajuts individuals de suport als propietaris d’Espolla, per a la pintura de les seves façanes, per a l’any 2017, entesa aquesta com aquell parament exterior d’un edifici visible des de la via pública.