Ajuts per al foment d’activitats econòmiques i de rehabilitació d’edificis situats en llocs d’interès Històric-Patrimonial. Torroella de Montgrí

Convocatòria de rehabilitació i restauració, enderroc i nova construcció, referents a obres majors i menors sobre immobles inclosos dins del nucli antic de Toroella de Montgrí i totes aquelles de rehabilitació de façanes de tot el terme municipal.