Avantatges de la construcció sostenible

Els avantatges de construir de manera sostenible són visibles en l’economia, la salut, la productivitat i l’eficiència i conseqüentment té efectes en la preservació del medi ambient i els seus recursos, així com en la responsabilitat social i cultural.

Els edificis consumeixen vora:

 • el 40% de la nostra energia
 • el 30% de les nostres matèries primes
 • el 25% d’aigua
  A més, contribueixen en el 30% dels nostres residus que van als abocadors.

 

La repercussió dels avantatges que compartim participant d’aquesta iniciativa són flagrants:

BENEFICIS ECONÒMICS

 • Reducció de costos en energia tant en les instal·lacions com en l’ús.
 • Reducció dels costos en rehabilitació i oportunitat de mercat.
 • Millor control de l’obra i projecte, que permet aprofundir en detalls més enllà dels normatius.
 • Menys canvis durant la construcció o la rehabilitació.
 • Menys riscos a l’obra que comporten primes menors.
 • Valor afegit de la construcció o la rehabilitació.
 • Millor rendiment de la inversió.
 • Preus competitius en vendes i llogues, que cotitzen millor al mercat.
 • Recuperació més àgil de les inversions.

BENEFICIS MEDIAMBIENTALS

 • Redueix l’impacte a causa del transport.
 • Es preserven els hàbitats i els ecosistemes dels entorns on s’implanten.
 • Es redueixen les necessitats de tractament de les aigües i dels sistemes d’abastiment i sanejament.
 • Contaminació reduïda en l’aire, l’aigua i les terres, incloent-hi les contribucions a la capa d’ozó i l’escalfament global.
 • La petjada de carboni en l’edificació es redueix significativament.
 • Millora la qualitat ambiental.
 • Reducció de riscos amb relació a la salut dels treballadors.
 • Millora la productivitat dels treballadors.
 • Millora de la salut del consumidor

BENEFICIS SOCIALS

 • Canvi en els estàndards i les pràctiques per avançar cap a una altra dimensió, pel que fa al rendiment del cicle de vida i la creació del valor d’aquest.
 • Possibilitat d’un equilibri entre formació, treball, vida i transformació social.
 • Satisfacció i seguretat de treballar en l’itinerari amb benefici i responsabilitat social.
 • Pràctica i resultat que impacta positivament a la societat i l’entorn, i genera un exemple a imitar amb continguts sustentats per criteris ferms i autèntics.
 • Possibilita unes millors relacions públiques i el fet de tenir una millor atenció pels mitjans de comunicació.
 • Beneficis de màrqueting en diferenciar amb força el producte respecte als altres competidors.
 • Aprovació de les autoritats locals i regionals més ràpides i eficients.
 • Oportunitat pedagògica associades amb l’edifici com a exemple, i amb l’evidència que suposa l’alt nivell del rendiment aconseguit respecte al sector, a la comunitat en què està situada i els ens governamentals relacionats.
 • Augment de control i confort tèrmic dels usuaris.
 • Menors incidències dels usuaris.
 • Augmenta la motivació laboral.
 • Menors incidències dels usuaris.
 • Difusió com a exemple en xarxes, l’entorn, congressos, conferències i simposis nacionals i internacionals.