Base de dades de Casos Reals

Pots descarregar-te la legislació sobre els objectius dels anomenats edificis de consum d’energia fent clic al següent botó:

Base de dades d'edificis exemplars que han estat construïts amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica sota una perspectiva de cicle de vida. Cada edifici és descrit mitjançant una completa fitxa que inclou informació sobre el seu consum d'energia, ús d'energies renovables, productes, entorn urbà, testimonis, costos, etc. Informació revisada per experts.