Construcció d’oficines d’enginyeria ESPAI ZERO

Pots descarregar-te el projecte de “Construcció d’oficines d’enginyeria ESPAI ZERO ” fent clic al següent botó:

Wattia Innova, SL és una empresa de serveis energètics que proposa solucions innovadores per dotar els projectes d’una combinació d’energies renovables, mètodes d’eficiència energètica i sistemes d’automatització, monitoratge i control per reduir al màxim la despesa energètica. Aquesta última part és vital, perquè és la que assegura el compliment de les polítiques energètiques i assegura una correcta combinació de les diferents fonts de producció i els mètodes d’eficiència energètica.

EspaiZero, la seu de Wattia, és un centre d’oficines situat a Olot que va ser el primer centre estatal 100% autosuficient energèticament (NZEB), i va néixer amb la voluntat afegida de ser un laboratori d’experimentació i millora de mètodes d’eficiència energètica. EspaiZero pretén demostrar com amb l’aplicació d’un seguit de mesures d’estalvi energètic, fonts renovables eficients i un sistema d’automatització, per a la seva correcta gestió, es pot arribar al consum energètic de balanç zero. És un projecte singular, nascut de la passió de Wattia per l’eficiència energètica, al qual hem destinat tot el nostre coneixement, experiència i esforç.