Normativa relativa a la construcció sostenible

Document síntesi de normativa relativa a la construcció sostenible.