Normativa – Varis

Llei 13/2014 d’accessibilitat – Llei que estableix les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn.

Llei 37/2003 - Normativa relativa al soroll. Disposicions generals.