Subvencions per a actuacions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i conservació de locals destinats a activitats econòmiques dins el terme municipal. Cassà de la Selva

Les subvencions tenen com a objecte contribuir al finançament de la implantació de noves activitats i d’accions de millora, rehabilitació, adequació, manteniment i/o conservació destinats a activitats econòmiques dins el terme municipal de Cassà de la Selva.