Subvencions per a obres de rehabilitació i pintat de façanes. Llers

Subvencions i ajuts per fomentar la promoció d’obres de rehabilitació de façanes dels edificis inclosos en el municipi de Llers. Inclou la rehabilitació, restauració, reforma i pintura de façandes dels edificis amb antiguitat superior a 20 anys.