Subvencions per a la rehabilitació d’edificis de l’àmbit d’intervenció Zona Sauleda. Palafrugell

Subvenció per a la millora i rehabilitació d’elements col·lectius dels edificis de la Zona Sauleda de Palafrugell en el percentatge que no cobreixin els ajuts d’altres organismes, fins a arribar a un màxim del 100% del cost total de l’obra (incloses les despeses de redacció de projecte i direcció d’obra).