Subvencions per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars. Salt

Subvencions per a les actuacions en matèria de rehabilitació dels elements comuns dels edificis plurifamiliars del municipi de Salt per a l’exercici 2017. Aquesta convocatòria comprèn tres línies d’ajuts: Redacció dels informes ITE, Sistemes de seguretat i Reformes i instal·lacions diverses, i té com a objectiu millorar les condicions de seguretat i salubritat dels elements comuns dels edificis plurifamiliars, diagnosticar l’estat de conservació del parc d’habitatges i conscienciar en la necessitat de realitzar un bon manteniment i conservació dels elements comuns.