Subvencions per a la rehabilitació d’immobles a la Vila Vella. Sant Joan de les Abadesses

Les subvencions tenen com a objecte contribuir al finançament de la rehabilitació d’immobles a Sant Joan de les Abadesses. L’ajuda comprèn la rehabilitació de façanes, cobertes i instal·lacions comunitàries com a ajuts complementaris als ajuts ordinaris del Dpt. de Medi Ambient i Habitatge, i la rehabilitació d’elements de façanes i cobertes com a ajut propi del Fons de Barris.