Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Palamós

Subvenció per a la rehabilitació de façanes d’edificis del municipi de Palamós. Ajut de fins al 50% del cost d’execució de les actuacions subvencionables i fins al 100% de l’import de la taxa per a la tramitació d’obres, taxa d’ocupació i impost sobre construccions, instal·lacions i obres.