Subvencions per a la rehabilitació de façanes. Verges

Subvencions encaminades a promoure i fomentar actuacions de rehabilitació de les façanes dels edificis del terme municipal de Verges.