VÍDEO: Jornada 2 – Model Nzeb i rehabilitació energètica

La segona jornada de Construcció Connectada va ser el  Model nzeb i rehabilitació energètica i va tenir lloc a la Sala Polivalent del Centre Cultural de la Mercè.

La Unió Europea, per la seva implicació als acords de Kyoto sobre les mesures contra el canvi climàtic, ha promulgat directius per afavorir la reducció d’emissions de CO2 millorant la eficiència energètica dels edificis. Aquestes directius han portat a una nova normativa per la construcció i uns nous documents i certificats per avaluar la despesa energètica i emissions de CO2 dels edificis, encaminats a la sensibilització de la població.

La directiu 2010/31/UE ha donat un pas més i ha senyalat un nou model de construcció anomenat nZEB nearly Zero-Energy Building, edificis de consum energètic casi nul. Aquests edificis hauran de tenir un control molt alt sobre la pròpia demanda energètica (bon aïllament tèrmic, bon rendiment de les instal·lacions i equips i poc consum propi) i utilització d’energies renovables produïdes en el mateix edifici o proximitat. L’aplicació d’aquest nou model será a partir del 31/12/2018 en edificis nous d’ocupació i/o titularitat pública i a partir del 31/12/2020 a la totalitat d’edificis nous.

Aquest nou model implica una transformació en el sector de la construcció i presenta debat i dubtes sobre la seva aplicació. Aquesta jornada es presenta com l'oportunitat de proposar estratègies per assolir els requeriments energètics de les edificacions de molt baix consum. L’objectiu és obrir un espai de treball i debat entre els experts i els assistents i es pretén que aflorin tots els dubtes sobre el tema.

Aquesta taula va ser una l'oportunitat de resoldre els dubtes que aquest nou model ens planteja a tot el sector i professionals i de proposar estratègies per assolir els requeriments energètics de les edificacions de molt baix consum.