Descripció del projecte

Des de l’Ajuntament de Girona estem desenvolupant el projecte Construcció Connectada per promoció del sector de la construcció connectada i sostenible, amb cofinançament del Servei Públic d’Ocupació, la Generalitat de Catalunya i Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El projecte es desenvolupa en el marc del programa de projectes innovadors i experimentals amb la finalitat de respondre als nous reptes que planteja la situació socioeconòmica i ocupacional actual amb l’objectiu de crear i mantenir ocupació de qualitat, millorar l’activitat dels sectors productius estratègics generadors d’ocupació dels territoris.

El projecte Construcció Connectada neix amb el propòsit de fomentar el desenvolupament de la indústria de la construcció sostenible i intel·ligent i per propiciar un desenvolupament econòmic que respecti el medi ambient i situar la ciutat com a líder en la matèria.

Destacats i accions del projecte

Xarxa col·laborativa del sector de la construcció de Girona i el seu entorn territorial
Creació d’una xarxa col·laborativa de treball sectorial amb tots els agents que conformen tota la cadena de valor del sector de la construcció amb l’objectiu de reconvertir un sector tradicional a partir de la innovació.

La xarxa de col·laboració està pensada com una plataforma estable on es debatin, prioritzin i perfilin projectes cooperatius concrets entre empreses del sector, i desenvolupar d’aquesta manera habilitats i adquirir coneixements. A la vegada, aquesta plataforma permetrà crear un mapa dels principals agents de la construcció sostenible al territori, amb l’activitat que desenvolupa cadascun d’ells, els interessos i les necessitats i oportunitats que detecten dins del seu sector.

Formada per integrants representatius de tot el sector de la construcció:

 • ACTECIR- Ass. Catalana de Tècnics en Energia,Climatització i Refrigeració
 • APIS Girona- Col·legi i associació d’agents immobiliaris de Girona
 • CATGBC Associació Catalana de Construcció Sostenible - ECO8
 • CEDOM Asociación española de domótica e inmótica
 • Col·legi d’Administradors de Finques de Girona
 • Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona
 • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya COAC
 • Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports Delegació de Girona
 • Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona
 • Col·legi Enginyers Industrials de Catalunya
 • Gremi Instal·ladors de Girona
 • Gremi de Promotors i Constructors d’Edificis de Girona
 • ITEC Institut de tecnologia de la construcció de Catalunya
 • SOM Energia SCCL
 • UDG Universitat de Girona- Departament d’Arquitectura i Enginyeria - Màster Bioconstrucció
 • UEC - Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona

Veure Col·laboradors


Implementació d’una plataforma digital per la xarxa col·laborativa

Informe dels avantatges de la innovació en la construcció i la rehabilitació sostenible i intel·ligent.

Per la realització de l’informe es realitzarà un anàlisi de la situació actual i del nivell d’eficiència de les llars, posteriorment s’evidenciaran problemes i oportunitats, es seleccionaran alternatives i es planificaran actuacions. L’Associació Catalana de Construcció Sostenible l’està redactant.

L’Observatori de la Rehabilitació de Girona

L’Observatori de la Rehabilitació està encaminat a identificar els indicadors representatius del sector de la rehabilitació en la construcció i que siguin d’utilitat per als tècnics professionals del sector, amb anàlisi de dades actuals i d’evolució vinculades directa o indirectament a la rehabilitació.

Jornades

Dins d’aquest projecte es desenvoluparan 9 jornades i/o seminaris seguint els temes i criteris de la construcció sostenible i connectada, durant tot l’any 2017. Els ponents convidats seran estudis d’Arquitectura, associacions, professionals i empreses amb valor d’arquitectura sostenible.
Veure l'Agenda

Econetworking

Es desenvoluparà consecutivament després de les jornades d’experts i professionals, amb l’objectiu de facilitar el contacte entre professionals del sector i la generació de sinèrgies intersectorials i amb empreses del mateix sector.

Difusió del projecte i sensibilització de la població

 • Desenvolupament de la web per la difusió del projecte.
 • Divulgació i sensibilització a la població amb material divulgatiu que promocioni el projecte i sensibilitzi la població en general en relació a la construcció sostenible i intel·ligent. S’editaran fulletons i cartells per difondre totes les activitats que es duran a terme en el marc del projecte Construcció Connectada.

Showroom

Pretén la creació d’un showroom amb la maqueta o espai que es construirà des del subprojecte LABORATORI per mostrar aspectes innovadors, beneficis i aplicacions de la construcció sostenible i intel·ligent. L’espai es situarà a un espai accesible per la població en general.

Captació profesionalitzadora

Es programen 2 cursos de capacitacions professionals orientades a aspectes vinculats a l’eficiència energètica, la millora en la pràctica constructiva i a l’aplicació de solucions per a la sostenibilitat intel·ligent en els habitatges.

 • Capacitació professional en l’àmbit de l’edificació intel·ligent i responsable, branca construcció. Previsió de 10 alumnes.
 • Capacitació específica en instal·lació sostenible i consum responsable, branca electricitat. Previsió de 10 alumnes.

Els participants dels cursos també desenvoluparan durant la seva durada:

 • Banc de proves per a la capacitació
 • Habitatge nZEB "nearly Zero-Energy Building" edificis de consum energètic casi nul

Els cursos també aniran acompanyats amb:

 • Pla d’acompanyament en itineraris professionals i curriculars
 • Workshop de construcció sostenible i intel·ligent
 • Pràctiques no laborals en el sector de la construcció sostenible en empreses del territori

Bioteca

Creació d’espai web de referència per la consulta, capacitació i sensibilització de la sostenibilitat tant a nivell professional com a nivell d’usuari d’habitatge.

 • Eines digitals i vídeos demostratius dins l’espai web.
 • Divulgació de casos d’èxit i bones pràctiques de la construcció sostenible.
 • Aportacions d’experts.

Veure la Bioteca