Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

Subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial

El 17 de maig es va publicar al DOGC la resolució per la qual s’obre la convocatòria de les subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial per a l’any 2017 a Catalunya.


Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d’edificis d’ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d’accessibilitat. Poden sol·licitar subvenció els edificis de tipologia residencial col·lectiva que reuneixin una sèrie de condicions, com estar construïts abans del 1981 .

Per més informació i accés al tràmit de sol·licitud des del web de la Generalitat de Catalunya:

Deixa el teu comentari